Wie zijn wij?

Het Carmelcollege Emmen is een school voor het voortgezet onderwijs met ruim 1600 leerlingen. We hebben alle reguliere opleidingen, zoals vmbo, mavo, havo en atheneum. Daarnaast hebben we een aantal bijzondere onderwijsprogramma's zoals tweetalig onderwijs (TTO), sportklassen, intersectoraal vmbo (D&P), research & design (R&D) en we zijn een topsport talentschool. 

Onze school is één van de dertien scholen onder de Stichting Carmelcollege. Door een goede samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaringen, bieden we kwalitatief hoogwaardig onderwijs. 

Schoolleiding en kennisteams

Op het Carmelcollege Emmen werken we met kennisteams. We hebben de teams: kunst, talen, sport, mens & maatschappij, exact, tto, vmbo en mavo. Voordeel van werken in kennisteams is dat over de hele breedte van de school goede afstemming ontstaat over de lesinhoud. Ieder team heeft een teamleider, die samen met de mentor verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken op school. Het hoofd van de school is de rector. De rector en de teamleiders vormen de schoolleiding

Gezonde school

Het Carmelcollege Emmen is een gezonde school, wat inhoudt dat we een actieve levensstijl onder leerlingen stimuleren. Daarnaast hebben we een breed aanbod van gezonde producten in onze kantine en de school is rookvrij.