Wie zijn wij?

Het Carmelcollege Emmen is een school voor het voortgezet onderwijs met ongeveer 1800 leerlingen. We hebben 'gewone' opleidingen, zoals vmbo, mavo, havo en atheneum. Daarnaast hebben we een aantal 'bijzondere' onderwijsprogramma's, zoals tweetalig onderwijs (TTO), sportklassen, een intersectoraal vmbo (D&P) en we zijn een topsport talentschool. Onze slogan is niet voor niets: een gewone maar bijzondere school.

Onze school is één van de dertien scholen onder de Stichting Carmelcollege. Door een goede samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaringen, bieden we kwalitatief hoogwaardig onderwijs. 

Schoolleiding en kennisteams

Op het Carmelcollege Emmen werken we met kennisteams. We hebben de teams: kunst, talen, sport, mens & maatschappij, exact, tto, vmbo en mavo. Voordeel van werken in kennisteams is dat over de hele breedte van de school goede afstemming ontstaat over de lesinhoud. Ieder team heeft een teamleider, die samen met de mentor verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken op school. Het hoofd van de school is de rector. De rector en de teamleiders vormen de schoolleiding