Mavo

Bij ons op school noemen we vmbo theoretische leerweg gewoon mavo. Mavo staat voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en duurt 4 jaar. De opleiding is een goede mix tussen praktijk en theorie waarbij pas ná het derde leerjaar een definitief vakkenpakket gekozen hoeft te worden. Na de mavo kunnen leerlingen doorstromen naar de havo.

mavo

Binnen onze mavo is er een mogelijkheid om naast de reguliere vakken, het vak Technologie te volgen. Met dit vak in het examenpakket zou de leerling een gemengde leerweg diploma kunnen bemachtigen, welke ook recht geeft tot een mbo niveau 4 vervolgopleiding.  Op de mavo kan ook gekozen worden voor sportklassen of tweetalig onderwijs.

Op het Carmelcollege hebben we combi-brugklassen mavo/havo, waarbij op mavo-niveau les gegeven wordt. Leerlingen die op havo-niveau presteren, kunnen bij voldoende resultaat tussentijds overstappen.