Aanmelden voor het ouderportaal

Ouders/verzorgers kunnen op de hoogte blijven van de schoolresultaten van hun zoon of dochter via het ouderportaal. In dit systeem is ook te zien als een leerling afwezig is, uit de klas is gestuurd of nog huiswerk heeft. 

De inloggegevens voor het ouderportaal ontvangt u via school.