Havo

Havo is de afkorting voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. De opleiding duurt 5 jaar en de insteek is cognitief en praktisch. De eerste twee jaar zitten leerlingen in een havo/atheneum combi-brugklas (m.u.v. Tweetalig Onderwijs) waarbij op havoniveau les gegeven wordt. Atheneumleerlingen worden met verdiepingsstof uitgedaagd en kunnen bij voldoende resultaat doorstromen naar de atheneumklassen.

De eerste drie leerjaren krijgen de havoleerlingen het vak Research & Design. Het is een nieuw vak waarbij ze twee lesuren per week projectmatig aan de slag gaan met multimedia, robotica, geo future en business. Op de havo kan ook gekozen worden voor Sport&Lifestyle of tweetalig onderwijs.

Vanaf het vierde leerjaar kiezen leerlingen één van de volgende profielen:

  • Cultuur & maatschappij
  • Economie & maatschappij
  • Natuur & gezondheid
  • Natuur & techniek

Na de havo kan een leerling met zijn of haar diploma terecht op het hbo (hogeschool).