Havo

Havo is de afkorting voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. De opleiding duurt 5 jaar en de insteek is cognitief en praktisch. De eerste twee jaar zitten leerlingen in een havo/atheneum combi-brugklas (m.u.v. tto) waarbij op havoniveau les gegeven wordt. Atheneumleerlingen worden met verdiepingsstof uitgedaagd en kunnen bij voldoende resultaat doorstromen naar de atheneumklassen.

havo emmen

De eerste drie leerjaren krijgen de havoleerlingen het vak Research & Design. Het is een nieuw vak waarbij ze drie lesuren per week projectmatig aan de slag gaan met multimedia, energie, geo future en business. Op de havo kan ook gekozen worden voor sportklassen of tweetalig onderwijs.

Vanaf het vierde leerjaar kiezen leerlingen een profiel, te weten:

  • Cultuur & maatschappij
  • Economie & maatschappij
  • Natuur & gezondheid
  • Natuur & techniek

Na de havo kan een leerling met zijn of haar diploma terecht op het hbo (hogeschool).

Open Huis
Woensdag 31 januari 2018 (14.00 – 21.00u)
Klik hier voor meer info en aanmelden.

Informatieavond voor ouders/verzorgers
Woensdag 14 februari 2018 (19.30 – 21.30u)
Klik hier voor meer info en aanmelden.

Doemiddag voor leerlingen groep 8
Vrijdag 16 februari 2018 (13.45 – 15.45u)
Klik hier voor meer info en aanmelden

Wil je meer weten over onze school of heb je een vraag, bel dan met Willeke Kieft via het algemene telefoonnummer van de school: 0591 622 870 of stuur een mailtje naar w.kieft@carmelemmen.nl.