Research & Design

Leerlingen op havo en atheneum (regulier) krijgen de eerste drie leerjaren het vak Research & Design (R&D). Het is een vak op het Carmelcollege Emmen waarbij leerlingen aan de slag gaan met uitdagende projecten, onder andere op het gebied van geo future en cultuur.

Projectmatig werken

De leerlingen werken in groepsverband aan projecten van in totaal zes weken waarbij een probleemstelling of situatie wordt onderzocht en er uiteindelijk een product ontworpen en gemaakt wordt die bijdraagt aan een oplossing van de situatie. Het zijn vakoverstijgende projecten wat inhoudt dat meerdere vakken in een project zijn verwerkt. Iedere week wordt R&D twee uur aaneengesloten gegeven op onze locatie Meerdijk.  

Thema's

Binnen R&D komen diverse thema's aan bod. Zo gaan de leerlingen binnen het thema cultuur bijvoorbeeld de Nederlandse cultuur onderzoeken en maken daar een leuke vlog over. Maar er is ook een project in samenwerking met Wildlands Adventure Zoo Emmen waarbij er onderzoek gedaan wordt naar een nieuw dierenverblijf. Overigens wordt dit nieuwe dierenverblijf ook daadwerkelijk gepresenteerd aan het dierenpark.

Een ander thema is Geo Future, een nieuwe stroom binnen het voortgezet onderwijs waarin leerlingen gestimuleerd worden om na te denken over de toekomst en duurzaamheid. Binnen dat project gaan leerlingen bijvoorbeeld een eigen weerstation maken.
Binnen het thema 'het beste idee van Carmel' bedenken de leerlingen op basis van een probleemstelling een nieuw product. Deze gaan ze ook echt ontwerpen en in de markt zetten.