Robotica

In de wereld van techniek, maar ook in andere beroepssectoren zoals de gezondheidszorg, wordt steeds meer gebruik gemaakt van robots.  Ze maken het werk in veel gevallen gemakkelijker en sneller. Het is dan ook vanzelfsprekend dat er bij ons op school aandacht wordt besteed aan Robotica, op alle reguliere opleidingen. Binnen het vmbo en mavo is het een onderdeel van het techniekprogramma, voor havo- en atheneum leerlingen valt het onder het vak Research & Design. 

robot19

Bouwen, programmeren en demonstreren

Met Robotica gaan de leerlingen daadwerkelijk robots bouwen, maar ook bestaande robots, zoals drones en robotarmen, aansturen. Allereerst wordt onderzocht in welk opzicht een robot kan bijdragen aan een werkproces en welke handelingen een robot daarvoor moet uitvoeren. Vervolgens gaan de 
leerlingen de robots bouwen, programmeren en demonstreren. Daarvoor hebben ze de nieuwste technieken tot hun beschikking zoals 3D printers en lasersnijders.

In sommige gevallen nemen de leerlingen (in groepsverband) zelfs deel aan landelijk georganiseerde techniek wed strijden, zoals de LEGO League. Daardoor worden ze nog meer gemotiveerd om tot innovatieve oplossingen te komen.