Geachte ouders/verzorgers, 
 
Deze digitale schoolgids informeert u over belangrijke zaken van het Carmelcollege Emmen. Naast informatie over schoolkenmerken, opleidingen en de organisatie wordt u geïnformeerd over de leerlingenzorg en de kosten die het onderwijs met zich meebrengt.  
 
Met deze gids informeren wij ook ouders1 en leerlingen die al op onze school zitten. Ze kunnen in de gids lezen over onze manier van werken en de daarmee behaalde resultaten. U kunt ons altijd aanspreken op de inhoud van de schoolgids. Bent u van mening dat wij iets niet waarmaken, wat we in de gids wel beloven? Dat er iets niet goed gaat of beter kan? Laat het ons weten. Dan kunnen we samen met u werken aan een nog betere kwaliteit van ons onderwijs.  
We proberen in deze gids zoveel mogelijk informatie te geven over de school. Voor de meest praktische zaken zoals overgangsregelingen per afdeling, verwijzen wij u graag naar de diverse afdelingsgidsen, te vinden op onze website. 
 
Vragen naar aanleiding van deze gids kunt u sturen naar info@carmelemmen.nl. 
Namens het managementteam van het Carmelcollege Emmen wens ik alle leerlingen, ouders en medewerkers een succesvol en prettig schooljaar 2017/2018 toe!  


drs. J.A. Boers, rector