Schoolleiding

schoolleiding 2020-2021

V.l.n.r.: B. Overweg, F. Dijks, E. Verheijen-Groenhof, L. Eising, M. van der Wel en G. Hazelaar 

Mevr. L. Eising - rector

Mevr. G. Hazelaar - teamleider vmbo

Dhr. F. Dijks - teamleider mavo

Dhr. B. Overweg - teamleider havo

Mevr. M. van der Wel - teamleider atheneum + tto

Mevr. E. Verheijen-Groenhof - teamleider onderwijsbeleid