Ouders

Op het Carmelcollege Emmen vinden we het belangrijk om ouders/verzorgers te betrekken bij de gang van zaken op school. Er zijn verschillende organen, zoals de ouderraad en klankbordgroepen waarin ouders kunnen meepraten en meedenken over allerlei zaken.

Ook willen we onze ouders graag regelmatig op de hoogte brengen van het dagelijkse reilen en zeilen bij ons op school. Daarom geven we tweemaal per jaar een CCE magazine uit en versturen we een aantal keren per jaar een digtale nieuwsbrief met de meest actuele informatie over de school. 

Verder hebben alle ouders van onze school toegang tot het ouderportaal. Daarin staan alle zaken aangaande hun zoon/dochter, zoals schoolresultaten, afwezigheid en huiswerk. Ouders kunnen meteen inloggen door hier te klikken.