Ouders

Op het Carmelcollege Emmen vinden we het belangrijk om ouders/verzorgers te betrekken bij de gang van zaken op school. Er zijn verschillende organen, zoals de ouderraad en klankbordgroepen waarin ouders kunnen meepraten en meedenken over allerlei zaken.

Verder hebben alle ouders van onze school toegang tot het ouderportaal. Daarin staan alle zaken aangaande hun zoon/dochter, zoals schoolresultaten, afwezigheid en huiswerk. Ouders kunnen meteen inloggen door hier te klikken. Ouders zijn van harte welkom met de 10-minutengesprekken en jaarlijkse voorlichtingsavond op school. 

Heeft u vragen? Stel ze gerust. Bel onze receptie op 0591-622 870 of stuur een e-mail naar de mentor van uw kind.