Vmbo

Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Er is een basis- en een kaderberoepsgerichte leerweg en de opleiding duurt 4 jaar. In de eerste twee jaar krijgt de leerling meer dan de helft van alle lessen van zijn of haar mentor. Leerlingen op het vmbo kunnen de eerste twee jaar ook kiezen voor sportklassen. Klik hier voor meer informatie daarover. 

Dienstverlening en producten (D&P)

Vanaf het derde leerjaar volgen leerlingen het intersectoraal programma Dienstverlening en Producten. Dit programma biedt leerlingen de mogelijkheid om zich breed te oriënteren en vaardigheden te ontwikkeling die in alle beroepsgroepen bruikbaar zijn. De definitieve beroepskeuze kan daardoor worden uitgesteld totdat ze naar het mbo gaan.

Zorg & Welzijn

Binnen het D&P programma hebben we onlangs de richting Zorg & Welzijn toegevoegd, wat erg gericht is op het helpen van mensen. Binnen het programma maken de leerlingen kennis met de gezondheidszorg,  het welzijnswerk en de uiterlijke verzorging.  

Bij ons op school hebben we vmbo-basis/kader klassen en vmbo-kader/mavo klassen (combi-brugklas).