Schoolkosten

Gratis lesmateriaal

De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal, dat specifiek voor een leerjaar door de school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma.

Onder de omschrijving van lesmateriaal wordt naast de schoolboeken mede verstaan:

· leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken;

· examentrainingen/-bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende beeld-/geluid-/gegevensdragers die een leerling in dat leerjaar nodig heeft;

· de ontsluiting van digitaal leermateriaal (o.a. licentiekosten) die een leerling in dat jaar nodig heeft;

· distributiekosten;

· verbruiksmaterialen zoals bijvoorbeeld tekenpapier, verf, hout, metaal, enzovoorts.

Niet gratis zijn ondersteunende materialen, zoals een atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine of laptop.


Vrijwillige ouderbijdrage

Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het onderwijs en de leerlingen belangrijk vinden. Om activiteiten en voorzieningen toch te kunnen aanbieden, vraagt de school aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld atlassen, woordenboeken, gereedschap en dergelijke betalen. Verder vragen we via de vrijwillige ouderbijdrage  een bijdrage in de kosten die de school maakt voor excursies en werkweken.

Ouders/verzorgers hebben altijd de mogelijkheid om slechts voor bepaalde voorzieningen/activiteiten bij te dragen. Wanneer ouders niet bijdragen in de vrijwillige ouderbijdrage, sluiten we een kind niet van deelname aan activiteiten of voorzieningen uit.

Stichting Carmelcollege maakt gebruik van digitaal factureren via WIS Collect. Als het overzicht van de schoolkosten voor u klaarstaat, ontvangt u van ons een e-mail met daarin een link naar het webadres van WIS Collect. Wanneer u daar bent ingelogd, kunt u selecteren aan welke activiteit of dienst u wilt bijdragen. Vervolgens kunt u kiezen uit een tweetalbetalingsmogelijkheden (via iDEAL of via een factuur). U krijgt vervolgens automatisch een e-mail ter bevestiging van uw betaling (bij iDEAL) óf een mail met daarin de digitale factuur (die u daarna kunt overboeken).