Schoolkosten

Gratis lesmateriaal

De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal, dat specifiek voor een leerjaar door de school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma.

Onder de omschrijving van lesmateriaal wordt naast de schoolboeken mede verstaan:

· leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken;

· examentrainingen/-bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende beeld-/geluid-/gegevensdragers die een leerling in dat leerjaar nodig heeft;

· de ontsluiting van digitaal leermateriaal (o.a. licentiekosten) die een leerling in dat jaar nodig heeft;

· distributiekosten;

· verbruiksmaterialen zoals bijvoorbeeld tekenpapier, verf, hout, metaal, enzovoorts.

Niet gratis zijn ondersteunende materialen, zoals een atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine of laptop.


Vrijwillige ouderbijdrage

Voor meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage verwijzen wij u naar onze digitale schoolgids via de volgende link:
https://carmelemmen.schoolwiki.nl/schoolkosten