Schoolkosten

Het meeste lesmateriaal en schoolboeken zijn gratis, maar niet alles. Gratis is al het lesmateriaal om de lesstof goed over te kunnen brengen, zoals les- en werkboeken, projectboeken en examentrainingen. Niet gratis zijn ondersteunende materialen, zoals een atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine of laptop.


Ouderbijdrage

Om de lockers, verzekeringen, informatiemateriaal e.d. te kunnen bekostigen, vragen we een (vrijwillige) ouderbijdrage. Daarnaast organiseert de school diverse activiteiten waarvoor een extra bijdrage wordt gevraagd, zoals bij TTO en Sportklassen. Ouders/verzorgers hebben altijd de mogelijkheid om slechts voor bepaalde voorzieningen/activiteiten bij te dragen. Wanneer ouders niet bijdragen in de vrijwillige ouderbijdrage, wordt een kind niet uitgesloten van deelname aan activiteiten of voorzieningen.