Schoolvakanties en vrije dagen 2024-2025

 

Zomervakantiemaandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2024

Herfstvakantie

maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november 2024

Kerstvakantie

maandag 23 december 2024 t/m vrijdag 3 januari 2025

Extra vrije dagmaandag 13 januari 2025
Voorjaarsvakantiemaandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2025

Rosenmontag

maandag 3 maart 2025

Goede Vrijdag

vrijdag 18 april 2025

Tweede paasdag

maandag 21 april  2025

Meivakantie

maandag 21 april t/m maandag 5 mei 2025 (5 mei is Bevrijdingsdag)

Hemelvaartsdag + dag erna (studiedag docenten)

donderdag 29 mei + vrijdag 30 mei 2025

Tweede pinksterdag

maandag 9 juni 2025

Zomervakantie

maandag 14 juli t/m vrijdag 22 augustus 2025