Leerlingbegeleiding en -ondersteuning

Op het Carmelcollege hechten we veel waarde aan de begeleiding van leerlingen bij hun vorming en bij het studie- en keuzeproces.

Mentor

Iedere leerling heeft een mentor. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en docenten. De mentor houdt voortdurend oog op de ontwikkeling van de leerling. Leerlingen die moeite hebben met een bepaald vak of een achterstand hebben, kunnen huiswerkbegeleiding op school krijgen.

Extra ondersteuning

Wanneer de mentor of docent niet voldoende kan begeleiden, wordt onze zorgcoördinator ingeschakeld. Er zal dan gekeken worden naar eventuele ondersteuningsmogelijkheden. Hierbij valt te denken aan dyslexiebegeleiding, faalangsttraining en RT (remedial teaching). In een enkel geval komt een leerling in aanmerking voor ondersteuning door het ondersteuningsteam. Lees meer.

Tevens zijn er op school decanen aanwezig die leerlingen begeleiden bij hun studie- en beroepskeuze. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van pesten en ongewenst gedrag. De school heeft daarvoor enkele vertrouwenspersonen aangesteld. 
 

lASSo
 

Op het Carmelcollege Emmen zijn er speciale klassen voor leerlingen met ASS- en/of angstproblematiek. Deze voorziening bieden we in samenwerking met Samenwerkingsverband Sterk VO Zuidoost Drenthe aan. Voor plaatsing in deze klassen gelden specifieke criteria en plaatsing is alleen mogelijk wanneer hier door het genoemde samenwerkingsverband een arrangement voor is afgegeven.

Voor algemene informatie en/of aanvullende vragen over lASSo kan contact worden opgenomen met:
Mevr. J. Schutter (coördinator lASSo)
Email: j.schutter@carmelemmen.nl, telefoon 0591-622870

Mevr. E. Verheijen-Groenhof (teamleider zorg, onderwijs en kwaliteit)
Email: e.verheijen-groenhof@carmelemmen.nl, telefoon 0591-622870