Atheneum

Atheneum is een vorm van vwo wat staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, alleen zonder de klassieke talen Grieks en Latijn. We hebben bij ons op school homogene atheneum brugklassen. De opleiding duurt 6 jaar en is gericht op onderzoeksvaardigheden en wetenschap.

atheneum (vwo) emmen

De eerste drie leerjaren van het atheneum krijgen leerlingen het vak Research & Design. Het is een nieuw vak waarbij ze drie lesuren per week projectmatig aan de slag gaan met multimedia, energie, geo future en business. Op het atheneum kan ook gekozen worden voor sportklassen of tweetalig onderwijs.

Vanaf het vierde leerjaar kiezen leerlingen een profiel, te weten:

  • Cultuur & maatschappij
  • Economie & maatschappij
  • Natuur & gezondheid
  • Natuur & techniek

Atheneum biedt een goede basis voor de doorstroom naar het wo (universiteit) of hbo (hogeschool). 

NIEUW!
Doe- en informatieavond voor leerlingen groep 8 en hun ouders

Woensdag 14 maart 2018 (18.30 - 20.30u)
Klik hier voor meer info