Atheneum

Atheneum is een vorm van vwo wat staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, alleen zonder de klassieke talen Grieks en Latijn. We hebben bij ons op school homogene atheneum brugklassen. De opleiding duurt 6 jaar en is gericht op onderzoeksvaardigheden en wetenschap.

De eerste drie leerjaren van het atheneum krijgen leerlingen het vak Research & Design. Het is een nieuw vak waarbij ze twee lesuren per week projectmatig aan de slag gaan met multimedia, robotica, geo future en business. Op het atheneum kan ook gekozen worden voor Sport&Lifestyle of tweetalig onderwijs.

 

Vanaf het vierde leerjaar kiezen leerlingen één van de volgende profielen:

  • Cultuur & maatschappij
  • Economie & maatschappij
  • Natuur & gezondheid
  • Natuur & techniek

Atheneum biedt een goede basis voor de doorstroom naar het wo (universiteit) of hbo (hogeschool).