Vrijeschoolroute Vasalis


Met ingang van schooljaar 2024/2025 is het op Carmelcollege Emmen mogelijk om de Vasalis Vrijeschoolroute te volgen. We starten met een brugklas (klas zeven) voor vmbo kader, mavo, havo en atheneum. In eerste instantie gaat het om een tweejarige route, waarna leerlingen vervolgens instromen in de reguliere stroom. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om uit te breiden naar het derde leerjaar. 

We vertellen u hier graag meer over tijdens ons Open Huis op 2 februari (16.00-20.00 uur) en 3 februari 2024 (13.00-16.00 uur). 
Heeft u specifieke vragen, neemt u dan gerust contact op met Else Verheijen-Groenhof (teamleider zorg, onderwijs en kwaliteit) via 0591-622870 of e.verheijen-groenhof@carmelemmen.nl. 

Download hier de pdf's voor meer informatie.

Flyer Vasalis 

Leerlingflyer Vasalis

Visie Vasalis