Topsport Talentschool klas (TTS)

De TTS klas is speciaal ingericht voor kinderen met een sporttalent in het eerste en tweede leerjaar van de mavo of havo. Deze klassen worden alleen bij voldoende aanmeldingen geformeerd en hebben een speciaal rooster waarbij er rekening wordt gehouden met ochtendtrainingen. Op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend zijn leerlingen het eerste en tweede lesuur vrij zodat ze aan de slag kunnen met hun persoonlijke sportontwikkeling, zonder dat ze daarvoor belangrijke vakken missen. Leerlingen die in een talentencentrum van het Carmelcollege Emmen zitten, hebben één of meerdere ochtenden per week training. De ochtend waarop niet getraind wordt, kan dan gebruikt worden voor studie. Het betekent overigens wel dat de TTS leerlingen langere dagen op school maken (tot maximaal 16.05 uur). 

Gericht op sporten op hoog niveau

Leerlingen in de TTS klas krijgen 4 uur per week gymles (in plaats van 3 uur per week). Het gymprogramma is aangepast naar de wensen van de talenten. Er is uitgebreid aandacht voor onderwerpen die passen bij sporten op hoog niveau. Denk bijvoorbeeld aan voeding, blessurepreventie en prestatiegedrag. 

Voor het volgen van het TTS-programma is een aanvullende ouderbijdrage nodig (zie overzicht schoolkosten).