Pesten en ongewenst gedrag

Op het Carmelcollege Emmen vinden we het belangrijk om te zorgen voor een plezierige, veilige en prikkelende leer- en leefomgeving voor onze leerlingen. Alle medewerkers van de school vervullen een voorbeeldfunctie bij het signaleren en tegengaan van pestgedrag. Dat staat zo omschreven in ons pestprotocol.

Tevens heeft onze school enkele vertrouwenspersonen aangesteld. Deze behandelen meldingen van ongewenst gedrag en zullen vertrouwelijk met deze informatie omgaan. Een melding doen van pesten of ongewenst gedrag kan bij de vertrouwenspersoon via e-mail: CCE_Vertrouwenspersonen@carmelemmen.nl  

​Het Carmelcollege Emmen heeft  ook een verantwoordelijkheid als het gaat om het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. Klik hier voor de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.