Decanaat

Op het Carmelcollege Emmen hebben we decanen die leerlingen begeleiden bij hun keuze voor een vervolgstudie of beroep. We beginnen in een vroegtijdig stadium met de oriëntatie op de diverse studie- en beroepsmogelijkheden.

Voor leerlingen in het tweede en derde leerjaar van vmbo/mavo worden er jaarlijks carrouselmiddagen georganiseerd. Ze kunnen dan diverse workshops op school volgen. Havo- en atheneumleerlingen worden in het derde jaar begeleid bij de keuze voor een vakkenpakket of profiel door middel van decaanlessen of persoonlijke gesprekken. Ook wordt er regelmatig voorlichting op school gegeven (aan ouders en leerlingen) of bezoeken de leerlingen gezamenlijk voorlichtingsdagen van mbo-, hbo-instellingen of universiteiten.