Pesten en ongewenst gedrag

Op het Carmelcollege Emmen vinden we het belangrijk om te zorgen voor een plezierige, veilige en prikkelende leer- en leefomgeving voor onze leerlingen. Alle medewerkers van de school vervullen een voorbeeldfunctie bij het signaleren en tegengaan van pestgedrag. Dat staat zo omschreven in ons pestprotocol. Tevens heeft onze school enkele vertrouwenspersonen aangesteld. Zij behandelen meldingen van ongewenst gedrag en bespreken dit eventueel met de mentor en/of teamleider. Een melding doen van pesten of ongewenst gedrag, klik hier.