Huiswerkbegeleiding

Leerlingen die moeite hebben met een bepaald vak of een achterstand hebben, kunnen huiswerkbegeleiding op school krijgen.

Huiswerkbegeleiding door school aangeboden

Het is mogelijk om vakgerichte huiswerkbegeleiding (in groepsverband) te krijgen van een vakdocent.  Deze begeleiding is bedoeld voor leerlingen die een achterstand hebben voor een vak (bijv. door ziekte) of voor wie het gewenst is om bepaalde onderdelen extra uitgelegd te krijgen.

Betaalde individuele huiswerkbegeleiding H/A

Het is ook mogelijk om betaalde individuele huiwerkbegeleiding te krijgen (alleen voor havo/atheneum).  We noemen dit het buddy-systeem. Leerlingen uit de bovenbouw (vanaf klas 3) die goed zijn in bepaalde vakken kunnen zich opgeven voor deze 'job' en buddy worden van een leerling die hulp nodig heeft bij een bepaald vak. De buddy ontvangt daarvoor een kleine vergoeding, te betalen door de ouder/verzorger van de leerling die de huiswerkbegeleiding vraagt.