Zorgzaam met elkaar omgaan

Lotgenotencontact “Rouw op je Dak”

Zoals we in het verleden al eerder deden, willen wij aan leerlingen die (binnen het gezin) iemand hebben verloren aan de dood, de gelegenheid geven op school de training van de steungroep “Rouw op je Dak” te volgen.

Soms vinden leerlingen het plezierig om op school juist niet te worden geconfronteerd met hun verdriet, maar soms voelen ze zich ook niet gezien en begrepen. Voor hen kan deze rouwgroep een goede ondersteuning bieden.

De bijeenkomsten van de rouwgroep zijn in eerste instantie bedoeld als lotgenotencontact. Er wordt gedeeld, gesproken, met creatieve middelen gewerkt en naar muziek geluisterd. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen veel steun kunnen hebben aan een lotgenotensteungroep op school. Er worden acht bijeenkomsten van elk zo’n anderhalf uur georganiseerd op school, waaraan geen kosten zijn verbonden.

Mocht uw thuissituatie aanleiding geven om hier gebruik van te maken, praat er dan vooral thuis eens met elkaar over. Voor alle duidelijkheid: bij zogenaamde ‘vastlopende rouw’ is het uiteraard zaak dat leerlingen direct worden doorverwezen naar externe hulpverleners voor individuele begeleiding!

Leerlingen waarvan wij als school weten dat zij hier voor in aanmerking zouden kunnen komen, worden via de mentoren benaderd. Het is onze bedoeling om bij voldoende deelnemers de groep te starten in januari, na een ouderavond voor het ‘thuisfront’. Gesprekken voor de intake zullen zo mogelijk starten voor de kerstvakantie.

Voor verdere informatie kunt u de folder “Rouw op je Dak” hier downloaden. De folder is ook verkrijgbaar in onze mediatheek.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met:
Mevrouw L. Bijen
De heer F. de Wee