Keuzestress

Het schooljaar is nog maar halverwege en we zijn alweer begonnen met de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar. Het Carmelcollege kiest ervoor om de leerlingen heel veel keuzes aan te bieden. Duidelijk meer dan op veel andere scholen. We vinden dat in het belang van onze leerlingen!
Ook binnen de mavo en het vmbo kunnen leerlingen tegenwoordig heel veel kiezen, voor de havo en het atheneum geldt dat al langer.

Als leerlingen uit veel vakken kunnen kiezen, krijgen ze automatisch ook tussenuren, omdat er dan op sommige uren alleen vakken gegeven worden die zij niet hebben.
Daarnaast vinden wij, in het kader van wereldburgerschap, het ook heel belangrijk om veel activiteiten aan te bieden: excursies, uitwisselingen, kampen, sportactiviteiten, stages, voorstellingen, etc.. Daarvoor zijn dan natuurlijk wel begeleiders nodig en dat zorgt ook voor tussenuren. Als er dan ook nog zieken zijn, of er heeft iemand verlof, wordt het soms gewoon teveel. Dan vallen er op sommige dagen te veel uren uit in een klas. Leerlingen en ouders vinden dat dan terecht vervelend, wij uiteraard ook.
Bij het plannen van onze lessen houden wij hier rekening mee, dus in totaal krijgen onze leerlingen absoluut genoeg lessen.

De mening van onze ouders vinden we belangrijk en daarom leggen we regelmatig aan onder meer de ouderraad onze bedenkingen voor. Moeten we het aantal te kiezen vakken gaan beperken en moeten we minder activiteiten gaan aanbieden, zodat er minder lesuitval zal zijn en er minder tussenuren ontstaan? Of moeten we ons aanbod handhaven en accepteren, dat het soms wel wat onrustig is.
Dat is een lastige keuze. Juist de keuzevakken en de activiteiten worden door de leerlingen enorm gewaardeerd. Enkele weken geleden nog hadden we een heel grote uitwisseling met een school in Denemarken en zijn er drie grote groepen op skireis geweest. Er waren in die week ook carrouseldagen, stages en voorstellingen. Vrijwel alle deelnemers vonden de activiteiten fantastisch en hebben veel geleerd! In dat opzicht moeten de activiteiten ook gewoon doorgaan, maar soms moeten we keuzes maken.  

Mocht u willen reageren (graag!), dan kan dat door een mail te sturen naar info@carmelemmen.nl.

B.v.d.
Hans Boers, rector