Waar staan we voor?

Het Carmelcollege Emmen wil graag jonge mensen opleiden tot verantwoordelijke wereldburgers. We zetten ons in voor de ontwikkeling van ieders talent en willen een prikkelende en veilige leer- en leefomgeving creëren. Onze school heeft een aantal belangrijke kernwaarden:

Kwalitatief sterk

We willen een school zijn waar leerlingen meer dan goed presteren op het voor hen maximale niveau en binnen de gestelde tijd hun diploma behalen. Om dat te bewerkstelligen werken er kwalitatief goede docenten op het Carmelcollege en zijn zij pedagogisch en didactisch goed onderlegd. De interne organisatie, de procedures en de communicatie zijn vanzelfsprekend op orde. 

Benieuwd naar onze slagingspercentages? Klik dan hier (bron: Scholen op de kaart).

Persoonlijk

Op onze hoofdlocatie aan de Wendeling heeft iedere opleiding zijn eigen herkenbare vleugel, met een eigen docententeam. Daarnaast hebben we een kleinere locatie aan de Meerdijk, waar leerlingen soms ook een hele dag les hebben. We kennen onze leerlingen goed en de sfeer is uitstekend.


Breed vormend

Leren is meer dan alleen kennis vergaren, het is ook doen en ervaren. Alle leerlingen, van vmbo tot atheneum, worden actief betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen en nemen regelmatig deel aan allerlei activiteiten.


Structuur

Op het Carmelcollege zijn we duidelijk over de verwachtingen voor elkaar en we vinden het belangrijk om ons aan de afspraken te houden. Of het nu gaat om een excursie of om de beoordeling van een toets, we houden van duidelijke afspraken en regels. Meer weten over de regels op school, klik hier voor het leerlingenstatuut. 


Maatwerk

Ieder kind is uniek en heeft andere behoeftes op sociaal, emotioneel en cognitief gebied. Daarom kunnen op alle niveaus maatwerktrajecten ingezet worden. Hierbij kan gedacht worden aan individuele afspraken met leerlingen over bijvoorbeeld volgorde, tijdstippen en inhoud van de lesstof.