Waar staan we voor?

Het Carmelcollege Emmen staat voor een inspirerende en veilige omgeving waarin jongeren worden uitgedaagd om zelf keuzes te maken ten aanzien van hun leerproces en te ontdekken wat zij belangrijk vinden. De sfeer op school is uitermate goed. We kennen onze leerlingen en vinden respect voor elkaar en de wereld om ons heen erg belangrijk.
We begeleiden leerlingen bij hun ontwikkeling tot verantwoordelijke, zelfstandige en zelfredzame jongvolwassenen. Ze worden goed voorbereid op de toekomst en het vervolgonderwijs. Bovendien hebben we uitstekende voorzieningen voor leerlingen met een talent en/of een ondersteuningsbehoefte. Kort samengevat zijn de speerpunten van het Carmelcollege Emmen: respect, maatwerk en uniek onderwijsaanbod.

Respect

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen en medewerkers van het Carmelcollege Emmen elkaar met respect behandelen, ongeacht sekse, cultuur- of levensbeschouwelijke achtergronden. We hebben duidelijke regels en afspraken en we spreken elkaar daar ook op aan. 

Maatwerk

Voor alle leerlingen geldt dat er zoveel mogelijk wordt ingespeeld op individuele ontwikkelingsbehoeften. We stimuleren en begeleiden de leerlingen bij hetgeen zij willen doen en leuk vinden. We hebben voor leerlingen met een talent een speciaal ontwikkelingsprogramma en voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zijn er ook een tal van mogelijkheden. 

Uniek onderwijsaanbod

Het Carmelcollege Emmen heeft een uitgebreid en onderscheidend onderwijsaanbod zodat leerlingen de school verlaten met uitstekende toekomstperspectieven. Zo hebben we voor het vmbo (onderbouw) standaard extra contacturen met de mentor. Daarnaast hebben vmbo-leerlingen vaak les in een vast lokaal. De mentor kan dus snel inspringen als dat nodig is en daarmee zorgen we voor een soepele overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Leerlingen op havo en atheneum (regulier) hebben in de onderbouw Research & Design (R&D) waarin ze vakoverstijgend en projectmatig werken. Met name duurzaamheid (Geo Future) en robotica zijn belangrijke thema's die binnen R&D terugkomen, maar ook bij andere vakken (schoolbreed). Verder heeft het Carmelcollege Emmen tweetalig onderwijs (TTO) op mavo-, havo- en atheneumniveau (uniek in deze regio) en zijn er talentencentra en klassen sport & lifestyle op alle niveaus. Tevens is de school een officiële Topsport Talentschool wat inhoudt dat we leerlingen met een topsportstatus speciale faciliteiten en begeleiding mogen bieden.