Aanmelden voor leerjaar 1 bij Carmelcollege Emmen 

Zit je in groep 8?
Kies jij voor onze school? Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee! Aanmelden gaat dit jaar niet via een papieren formulier, maar via een digitaal formulier. Dit kan alleen gedaan worden door een ouder/verzorger met wettelijk gezag. 

Aanmelden kan via : https://9453.leerlinq.app/dl/I5y8Q

Digitaal aanmelden
Als je ouder/verzorger naar de aanmeldpagina/portal gaat, wordt er eerst gevraagd om een account aan te maken. Vervolgens kan er worden ingelogd. De juiste gegevens moeten worden ingevuld en indien nodig kunnen ook de nodige documenten worden toegevoegd. Het ondertekenen gebeurt ook digitaal door (één van) de ouder(s)/verzorger(s). Indien je ouders gescheiden zijn, bepalen zij onderling wie de aanmelding doet. Het is op basis van het BSN-nummer niet mogelijk twee aanmeldingen voor één kind te doen. 
Het niveau-advies van je basisschool is leidend bij plaatsing op school. De basisschool bespreekt tijdens het schooladviesgesprek je schooladvies. 

Kiezen je vrienden of vriendinnen ook voor het Carmelcollege? Geef dan op het aanmeldingsformulier aan bij wie je in de klas wilt komen! 

Toelating
Voor de definitieve toelating word jij besproken binnen de toelatingscommissie. Zij bekijkt of het advies van de basisschool overeenkomt met de aanmelding. Is dit het geval, dan volgt de definitieve inschrijving. Je krijgt dan voor de zomervakantie nog een uitnodiging voor een kennismakingsdag.

Zit jij al op een andere voortgezet onderwijsschool, maar wil je toch graag naar het Carmelcollege Emmen?
Voor leerjaar 2 en hoger: neem dan contact op met onze school en dan gaan we met jou en jouw ouder(s)/verzorger(s) in gesprek voor een kennismaking en een rondleiding.

Plaatsing vanuit jouw huidige voortgezet onderwijsschool
De plaatsing hangt af van het advies van jouw huidige school en is pas definitief na inzage in jouw volledige leerlingdossier.