De kop is er weer af

Na een late zomervakantie is de periode naar de herfstvakantie gevoelsmatig een heel korte. Zeker als het in die 7 weken ook nog eens vrijwel continu gewoon zomer blijft. Voor de sportlessen en de vele buitenactiviteiten (b.v. het brugklaskamp) geweldig, maar tegelijkertijd leidt het ook tot vragen over ons klimaat.
Voor ons, maar meer nog voor onze leerlingen, zijn dit belangrijke vragen. Zuid-Frans weer is fraai, zo hebben velen deze zomer weer ervaren, maar in Nederland?

Het is in een tijd van personeelsschaarste gelukkig weer gelukt om het schooljaar zonder vacatures te beginnen. Wel bleek het door de nieuwe programma’s in de bovenbouw van het vmbo en de mavo moeilijker dan ooit om sluitende lesroosters te maken. Mede door enkele ziektegevallen is het schooljaar in deze klassen wat rommeliger begonnen dan we gewend zijn, maar inmiddels zijn de meeste problemen opgelost en denken we alles op heel korte termijn op orde te hebben.
Dan is het mooi, dat er steeds meer mogelijkheden tot maatwerk komen. Dat maakt het ook mogelijk om roosters met tussenuren, die zijn in de bovenbouw onvermijdelijk omdat leerlingen niet alle vakken meer volgen, te verbeteren zonder nieuwe roosters voor hele klassen te hoeven maken.
Zo zijn er bijvoorbeeld ook leerlingen die een vak op een hoger niveau volgen, of extra vakken hebben opgepakt, soms ook buiten het rooster om.
Die ontwikkelingen gaan, mede door de ICT-mogelijkheden, snel en ook onze school houdt zich daar volop mee bezig. Het klinkt bijvoorbeeld heel logisch, dat leerlingen soms wat meer tijd aan voor hen moeilijke vakken kunnen besteden en wat minder aan de “gemakkelijke”. Of dat leerlingen les kunnen krijgen in zaken waar ze erg in geïnteresseerd zijn, maar die niet in de normale lessen aan bod komen.
Een werkgroep van ca 10 docenten is hier samen met de teamleiders Martine van der Wel en Frank Dijks volop mee bezig.

In de eerste weken is er al weer veel gebeurd. Daarover vindt u elders in deze nieuwsbrief meer. Een paar dingen wil ik toch graag even noemen: het bezoek van Nobelprijswinnaar Ben Feringa aan onze school, hij opende het Ben Feringa laboratorium, het wederom heel geslaagde brugklaskamp, ik mocht zelf ook deelnemen aan een paar bosspelen, de verschillende excursies en uitwisselingen, toneelvoorstellingen en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Intussen gingen er in deze periode ook drie voor velen welbekende collega’s met pensioen: Marja Bos (docente wiskunde), Jan Kroeze (conciërge) en Jan Scheve (docent economie) verlaten de school. Samen hebben ze meer dan 100 (!!!) jaar aan deze school gewerkt.
We wensen ze uiteraard een heel fijne tijd en hopen dat ze volop van hun welverdiende “vakantie” gaan genieten.

Kortom, er is veel te doen binnen het Carmelcollege en dat het daarbij niet alleen draait om kennis “kennis is maar de helft”, maar ook om het op veel andere terreinen vormen van onze leerlingen is overduidelijk.

Hans Boers, 
Rector Carmelcollege Emmen