Verrijkingslessen

Voor kinderen die in groep 8 zitten van de basisschool en bovengemiddeld presteren, hebben we op het Carmelcollege Emmen verrijkingslessen. Het zijn drie lessenreeksen van acht weken waarin de leerlingen echt worden uitgedaagd! Meer info over het programma en aanmelden volgt zeer binnenkort.