Het Carmelcollege Emmen maakt deel uit van de Stichting Carmelcollege. Daarmee onderschrijft het Carmelcollege Emmen de grondslag van de stichting. De Stichting Carmelcollege is in het begin van de vorige eeuw gesticht door de paters Karmelieten. Deze kloosterorde vindt haar oorsprong op de berg Karmel in Palestina en heeft zich in de loop der eeuwen vooral ingezet voor armen- en ziekenzorg. In de 19e eeuw deed zij veel voor het onderwijs, m.n. door het stichten van de Carmelscholen. 
De Stichting Carmelcollege stelt de zorg voor de mens centraal. Niet alleen bij haar primaire taak, het aanbieden van voortgezet onderwijs, maar ook bij het scheppen van noodzakelijke randvoorwaarden voor dat onderwijs. 
 
Het is vanuit die traditie dat het Carmelcollege Emmen zich ten doel stelt om jonge mensen op te leiden tot verantwoordelijke wereldburgers, die op creatieve, kritische en zinvolle wijze een bijdrage leveren aan de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Het uitgangspunt is om te zorgen voor een plezierige, veilige en prikkelende leer- en leefomgeving waarbij we ons inzetten voor de ontplooiing van ieders talent.