Het Carmelcollege kiest voor het volgende onderwijsprofiel: 

Kwalitatief sterk
De school kiest er voor om kwalitatief sterk te zijn. De interne organisatie, de procedures en de communicatie zijn vanzelfsprekend op orde en zijn er op gericht om het elke keer een stapje beter te doen. Het Carmelcollege Emmen wil een school zijn waar leerlingen meer dan goed presteren en op het voor hen maximale niveau, binnen de gestelde tijd, een diploma behalen. Om dat te bewerkstelligen werken er kwalitatief goede docenten op het Carmelcollege en zijn zij pedagogisch en didactisch goed onderlegd. 
 
Bijzondere onderwijsprogramma’s
Het Carmelcollege Emmen biedt alle vormen van voortgezet onderwijs: vmbo, mavo, havo en vwo (atheneum). Daarnaast is het een school met bijzondere onderwijsprogramma’s. Het zijn onderwijsprogramma’s waarmee de school zich onderscheidt in de regio, te weten: tweetalig onderwijs voor havo en atheneum, intersectoraal vmbo, topsport talentstroom, talentencentra en sportklassen voor alle opleidingen. 
 
Maatwerk
Ieder kind is uniek en heeft andere behoeftes op sociaal, emotioneel en cognitief gebied. Daarom kunnen op alle niveaus maatwerktrajecten ingezet worden. Dat betekent dat er individueel afspraken gemaakt kunnen worden met leerlingen over volgorde, tijdstippen en de inhoud van de lesstof.  
Bovendien maken leerlingen kennis met de huidige grote verscheidenheid aan culturen en levensbeschouwingen, nemen zij deel aan een breed scala kunstzinnige- en culturele activiteiten en zijn zij actief betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij is de school ‘de proeftuin’ waar zij respectvol met elkaar om (leren) gaan en waar aandacht voor elkaar een centrale plaats inneemt.