Wet op de privacy

Met ingang van 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat onze school zorgvuldig dient om te gaan met persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Veel gegevens staan in onze elektronische leeromgeving SOM Today, welke goed beveiligd is, en deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor onderwijsdoeleinden. Ook op het gebied van beeldmateriaal waar leerlingen herkenbaar op staan, zullen we uiterst zorgvuldig zijn. Indien er geen toestemming is verleend om foto’s voor promotionele doeleinden te gebruiken, dan wordt daar gehoor aan gegeven. Heeft u wel deze toestemming verleend, dan kunt u deze verklaring te allen tijde weer intrekken door een e-mail te sturen naar info@carmelemmen.nl. Het Carmelcollege Emmen is momenteel bezig met de inrichting van een nieuw ouderportaal. De verwachting is om deze in het nieuwe schooljaar te lanceren. Daarin hebben ouders (en meerderjarige leerlingen) zelf de mogelijkheid om de toestemmingsverklaring omtrent beeldmateriaal ieder moment te wijzigen.