Gastspreker tijdens geschiedenis

Gastspreker tijdens geschiedenis

De leerlingen van A3a en A3sb hadden donderdag 15 februari een bijzondere geschiedenisles. Speciaal voor deze les was de heer Bakker uitgenodigd (via het Landelijk Steunpunt WO II-Heden). Hij vertelde over zijn ervaringen als dwangarbeider aan de Birmaspoorlijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ademloos luisterden de leerlingen naar zijn verhaal. Ook liet de heer Bakker op een indrukwekkende manier zien hoe een oorlog een mensenleven lang invloed kan hebben op iemands bestaan.

birma1 

birma2
 

 

Terug