Gastsprekers Rode Kruis over Humanitair oorlogsrecht

Gastsprekers Rode Kruis over Humanitair oorlogsrecht

‘Mag ik schieten?’.

Deze vraag werd afgelopen donderdag aan alle leerlingen van havo en atheneum 3 een aantal keer gesteld. Voor het vak aardrijkskunde waren er twee gastsprekers van het Rode kruis, die wat kwamen vertellen over het humanitair oorlogsrecht.

Op dit moment zijn alle derde klassen in de lessen bezig met het hoofdstuk over conflicten. Conflicten is een zeer actueel en breed thema. Met de film Eye in the Sky is de gastles voorbereid. In de film is het Britse leger bezig om leden van de ‘most wanted East Africa-list’ gevangen te nemen in Kenia.

Wanneer de missie verandert van ‘capture’ naar ‘kill’, ontstaan dilemma’s: hoe hoog is de militaire noodzaak en wat is de nevenschade? Hoeveel burgers ‘mogen’ het slachtoffer worden bij het aanvallen van terroristen? Dit is waar het humanitair oorlogsrecht in essentie omgaat. Burgers dienen beschermd te worden in een conflict. Eveneens hebben strijders die slachtoffer zijn geworden recht op bescherming. Het logo van het Rode Kruis staat dan ook voor ‘niet schieten’. Met deze gastles hebben de leerlingen een klein inkijkje kunnen krijgen in het Humanitair oorlogsrecht.

Terug