Subsidie voor kunstonderwijs

Subsidie voor kunstonderwijs

Docenten mevrouw Overweg en meneer Groote zijn druk bezig om een nieuw kunstproject voor het vmbo op te zetten. Ze hebben een landelijke subsidieregeling toegekend gekregen van maar liefst 33 duizend euro om het project daadwerkelijk uit te kunnen voeren! Het project is gericht op het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en kunstvormen, een mix tussen de beeldende vakken en drama, waar ook deskundigen van buiten de school voor ingeschakeld kunnen worden. Dankzij deze subsidie kunnen we een mooie manier van kunstonderwijs aanbieden op onze school.

Terug