Je mag het onderstaande formulier alleen invullen als je de extra herkansing verdiend hebt door het op tijd inleveren van een profielwerkstuk waarvoor je een voldoende hebt gekregen. Een al eerder herkanste toets, mag niet voor een tweede keer herkanst worden.
Door in het keuzeformulier een vak aan te vinken, kies je het vak voor de extra herkansing. Let op de periode! De aanmelding sluit op 7 april om 20:00 uur. De herkansing vindt plaats op donderdag 11 april om 8:30 of 10:30 uur. Het tijdstip wordt op 9 april bekend gemaakt.